بتن برش

برش بتن

1 گردبر الماسه-کرگیر
2 برش تيغه اي wall saw
3 برش با دستگاه سيم الماسه
شما اینجا هستید: صفحه اصلی برش بتن