بتن برش

تونل رسالت

 

برش ديوار جهت  نصب تابلو برق و جعبه آتش نشاني 

 

 

 

 

 

 

 

 
شما اینجا هستید: صفحه اصلی فعالیتها تونل رسالت