ژانویه 04 2020 0Comment

کاشت میلگرد در فونداسیون

کاشت میلگرد در فونداسیون بنا به دلایل مختلف می تواند مورد استفاده قرار گیرد. از جمله محلهای مصرف کاشت میلگرد، کاشت میلگرد در فونداسیون می باشد. مانند کاشت ریشه ستون، کاشت ریشه دیوار برش و کاشت بولت برای تغییر مکان یا تغییر مشخصات در فونداسیون.
کاشت میلگرد در فونداسیون در واقع عملیاتی است که طی آن میلگرد در هر سایزی در بتن موجود که از قبل در محل اجرا شده جایگذاری می شود و می تواند همچون میلگردهای انتظار که قبل از بتن ریزی در محل کارگذاری می شوند عملکرد سازه ای داشته باشد.
این کاشت میلگرد در فونداسیون که امروزه نزد مهندسان عمران طرفداران زیادی دارد، در صورت اجرای صحیح و در نظر گرفتن تمامی مسایل مربوطه میتواند تا حد قابل توجهی ظرفیت باربری مقطع بتنی را افزایش دهد.
همچنین به جهت استفاده از تکنولوژی روز در کاشت میلگرد در فونداسیون می توان تا حد زیادی از هدر رفت زمان، منابع مالی و منابع انسانی در پروژه جلوگیری کرد.
اجرای کاشت میلگرد در بتن
جهت اجرای کاشت میلگرد در بتن ابتدا باید مقطع بتنی موجود توسط کارشناس بازرسی شود تا عوامل مهم و اساسی در مقطع بررسی شوند، که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
کاشت میلگرد در فونداسیون
• کاشت میلگرد در فونداسیون معمولا برای رسیدن به یکی از اهداف زیر در پروژه صورت می گیرد:
• رادیه کردن و یا یکپارچه کردن فونداسیون موجود با استفاده از کاشت میلگرد در فونداسیون
• افزایش ارتفاع فونداسیون به جهت باربری هرچه بهتر در کاشت میلگرد در فونداسیون
• اصلاح ابعادی فونداسیون از یک و یا چند وجه در کاشت میلگرد در فونداسیون
• الحاق فونداسیون سازه ای جدید به فونداسیون موجود در کاشت میلگرد در فونداسیون
• اجرای ستون جدید روی فونداسیون موجود
در هر کدام از موارد ذکر شده جهت کاشت میلگرد در فونداسیون نیاز است تا بار وارده به هر کدام از میلگردها مشخص شده و بر اساس چگونگی اعمال بار (برشی و یا کششی) بهترین روش کاشت میلگرد توسط کارشناس پیشنهاد گردد
با توجه به اهمیت بالای هر کدام از میلگردهای مدفون در فونداسیون موجود پیشنهاد می گردد تا در صورت عدم حساسیت نسبت به نقطه کاشت میلگرد در فونداسیون از روش دریلینگ استفاده شود، زیرا در صورت استفاده از روش کر گیری جهت اجرای کاشت میلگرد در فونداسیون احتمال می رود میلگردهای مدفون در فونداسیون در محل عبور مته کرگیری قرار گرفته و منقطع گردند که همین امر می تواند به صورت قابل ملاحظه ای میزان باربری فونداسیون موجود را تحت تاثیر قرار دهد.
کاشت میلگرد در ستون
هدف از اجرای کاشت میلگرد در ستون می تواند یکی از موارد زیر باشد:
• امتداد ستون در جهت موجود
• اتصال پودر بتنی در ستون موجود
• کاشت میلگرد در ستون جهت اجرای شمشیری راه پله
• اتصال المان جدید سازه ای به ستون موجود
کاشت میلگرد در ستون با هدف اجرای امتداد ستون معمول ترین علت این امر به شمار میرود که البته جهت اجرای این مهم چند پارامتر از اهمیت بیشتری نسبت به سایر پارامترهای موثر در کاشت میلگرد در ستون برخوردار خواهند بود که از جمله آنها می توان به حداقل فاصله موجود بین دو میلگرد کاشت شده و همچنین قرار گیری تمامی میلگردها داخل خاموت و رعایت کاور بتن و یا پوشش بتن اشاره کرد.
روش کاشت بولت و آرماتور یکی از کاربردی‌ترین و اقتصادی‌‌ترین روش‌های تقویت سازه است که امکان اصلاح نواقص اجرائی و اعمال تغییرات نقشه‌های اجرائی‌ یا در طرح‌های مقاوم سازی ساختمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کاشت میلگرد در فونداسیون، یکی از روشهای جدید و مناسب برای مقاوم کردن سازه های بتنی است.
مزایای استفاده از روش کاشت میلگرد در فونداسیون
با روی کار آمدن روش کاشت میلگرد در فونداسیون، دیگر روش های مقاوم سازی کمرنگ تر شده اند؛ زیرا کاشت میلگرد در فونداسیون مزایای زیادی دارد. به عنوان مثال می توان به این مزایا اشاره کرد:
• ابعاد فونداسیون ها با استفاده از روش کاشت میلگرد در جداره های داخلی و خارجی فونداسیون تغییر می کند.
• به کمک روش کاشت میلگرد فونداسیون های منفرد به نواری و نواری به گسترده تبدیل می شود.
• با کمک کاشت میلگرد در فونداسیون می توان دیوارهای جدیدی بنا کرد و ساختمان را گسترش داد.
• در مجتمع های بزرگ تجاری می توان کاشت میلگرد در فونداسیون را انجام داد و تاسیسات مکانیکی را ثابت سازی کرد.
• به کمک روش کاشت میلگرد در فونداسیون می توان اقدام به احداث دستک ها کرد و تیرهای کنسولی را توسعه داد.
• با کاشت میلگردهای ریشه در کف بام ها می توان جان پناه های یکپارچه ای ساخت.
• در سازه هایی چون ویلاها می توان در تراز طبقه از کاشت میلگرد در فونداسیون استفاده کرده و کنسول ها و طره های بتنی جدید را ایجاد کرد.
• اگر ساختمانی بخواهد تغییر باربری بدهد مثلا از حالت مسکونی به مجتمع اداری در بیاید اینکار با کمک کاشت میلگرد در فونداسیون امکان پذیر است، زیرا این روش باعث افزایش تعداد طبقات ساختمان ها می شود.
• برای تقویت صفحه ستون ها می توان از کاشت میلگرد در فونداسیون استفاده کرد. دیوارهای بتنی قدیمی یا نیمه ساخته شده با کمک کاشت میلگرد توسعه داده می شوند

admin

جواب یا توضیح خود را بنویسید.