توضیحات پروژه

ايجاد بازشو توسط دستگاه تيغه برش

Hilti Wall saw

جزئیات پروژه

موضوع
مشتری شرکت ابزار تونل پيشرو
محل کرمانشاه