توضیحات پروژه

اجراي فاير استاپ و پوشش ضد حريق با متريال cp606 cp670 cp620 cp678 cp679

جزئیات پروژه

موضوع
مشتری فولاد
محل فولاد خوزستان