توضیحات پروژه

برش ، تخريب و جابجايي قطعات بتني پروژه توسط دستگاهاي

کرگير ، سيم برش ، تيغه برش و پرسنل حرفه اي مجموعه

جزئیات پروژه

موضوع
مشتری گروه توسعه اقتصاد ملل
محل کرمان