توضیحات پروژه

اجراي فاير استاپ با متريال cp606 و cp670 جهت پستهاي برق

جزئیات پروژه

موضوع
مشتری شرکت نفت فلات قاره
محل نفت ستاره