توضیحات پروژه

این پروژه با بهره گیری از دانش فنی متخصصان بتن برش در مساحت وسیعی از مصلی تهران انجام شده است .

کرگیری , تخریب بتن , برش با دستگاه سیم الماسه در مدت اجرای پروژه از جمله خدمات اصلاح بتن بوده است.

دیواره های داخلی

1200 متر مربع

برش بتن با دستگاه تيغه اي wall saw

شبستانها

400 متر مربع

کر گیری

راه پله ها

860متر مربع

تخریب

جزئیات پروژه

موضوع
مشتری نیروگاه دماوند
محل نیروگاه دماوند