آگوست 31 2019 0Comment

آتشبند و دودبند ( Fire stop )

یکی روش عملی و استاندارد جهت جلوگیر از گسترش حریق به کارگیری از مواد آتشبند و دود بند بوده که شیوه عملکرد آن بدین صورت از مواد آتشبند و دود بند بوده که شیوه عملکرد آن بدین صورت میباشد که مسیر های گسترش حریق (شعله و دود ) را برای مدت زمان معینی مسدود میکند.

در این راستا شرکت بتن برش بعنوان تنها نماینده دارای صلاحیت اجرای محصولات هیلتی در ایران با پرسنل آموزش دیده در شرکت مادوی و استفاده از این محصولات با کیفیت بالا و دارای استانداردهایulو fm و روش اجرای صحيح و مهندسي ارایه دهنده بهترین کیفیت اجرا در سراسر ایران می باشد