آگوست 31 2019 0Comment

مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای

با توجه به عمر بالای بتن و نگرش جديد سازمان های مهندسی برای مقاوم سازی سازه های قديمی و آسيب پذير در مقابل زلزله و همچنين ضرورت اجراي طرح های لرزه ای در سازه های مدرن و همچنين ضرورت اجرای طرح های بهسازی لرزه ای در سازه هاي به روز ، شرکت بتن برش با در اختيار داشتن امکانات و تجهيزات پيشرفته ، به ياری کادر فنی مهندسی مجرب ، با روشهای مختلف ذیل عملیات مقاوم سازی را برای سازه های مختلف انجام می دهد

مقاوم سازی با روش FRP
مقاوم سازی با روش ژاکتینگ فلزی و بتنی
مقاوم سازی با افزایش دیوار برشی و بادبند فلزی
مقاوم سازی با استفاده از میراگر و دمپر
مقاوم سازی با استفاده از بادبندهای کمانش تاب

مقاوم سازی با روش ژاکتینگ فلزی و بتنی
مقاوم سازی با افزایش دیوار برشی و بادبند فلزی
مقاوم سازی با استفاده از میراگر و دمپر
مقاوم سازی با استفاده از بادبندهای کمانش تاب

.

admin