آگوست 31 2019 0Comment

کاشت ميلگرد و ساب بتن

در برخی از پروژه های عمرانی به دلیل تغییرات نقشه ای معماری و سازه ای یا به دلیل تغییر کاربری و گسترش سازه نیاز به کاشت آرماتور می باشد.در اين راستا شرکت بتن برش با بهره مندی از تيم مهندسی کار آزموده از مرحله طراحی تا اجرا در خدمت کليه مجريان و مشاوران میباشد . همچنین شركت از مدرنترين دستگاههای ساب زن بتن برای انجام عمليات لايه برداری از سطح بتن برای ايجاد نمايی صاف و بدون خلل فرج استفاده می كند.

admin